EN SMÅSKALIG PLANTSKOLA MED ETT BRETT SORTIMENT

Maries trädgård är en innehållsrik trädgård, beläget i mellersta norrlands inland, 3 mil väster om Östersund. Odlingen startade 2002, då med grönsaker och snittblommor. Efterhand utökades sortimentet med träd, buskar, perenner och sommarblommor.

Ett stort eget intresse för växter och odling gör att vi söker intressant, annorlunda och odlingsvärt växtmaterial. Framförallt inom perennerna där vi också har egna modersplantor och odlar upp själva. Flertalet av dessa är gammaldags arter och sorter som vi värnar om och vill bevara.

Många av växterna i vårt sortiment provodlas i våran visningsträdgård. På det sättet kan vi så småningom göra en god bedömning av vad som fungerar bra i vårt tidvis bistra klimat.

Den senaste investeringen vi gjort och som nu står färdigt, är ett  växthus på 150 kvm. Där är den huvudsakliga odlingen kravodlade kryddor som vi säljer både till grossist och direkt till kund. Växthuset gör det också möjligt för oss att bedriva verksamhet året runt.

ÖPPETTIDER

Trädgården är stängd för säsongen 2017.